Vysokoškoláci mají problém najít ubytování – nové příležitosti pro investory!

Vysokoškoláci mají problém najít ubytování – nové příležitosti pro investory!
V posledních letech roste počet zahraničních studentů na pražských vysokých školách a tím i poptávka po ubytování. V minulosti počet studentů na vysokých školách klesal každý rok v průměru o 3 %. Tento sestupný trend se nyní obrátil a v akademickém roce 2020/2021 se na pražské vysoké školy zapsalo 117 059 studentů. V současné době máme cca 25 000 zahraničních a 46 000 českých studentů, celkem 71 000, kteří potřebují lůžko. Student Housing Market nabízí pouze přes 28 400 lůžek, přičemž 9 % této kapacity poskytuje soukromý sektor (PBSA).
Students graph
Podle průzkumu agentury Savills pronajímají pražští provozovatelé soukromých PBSA své prostory převážně zahraničním studentům, kteří tvoří 80 % všech na denním studiu. Pražské vysoké školy průběžně investují do rekonstrukcí a přestaveb svých kolejí. Avšak i po dokončení těchto modernizačních prací se standart ubytování nebude moci srovnávat s ubytováním v soukromém vlastnictví, o které mají mezinárodní studenti nejvíce zájem.
I když počet kvalitních studentských rezidencí postupně narůstá, v březnu 2021 jich bylo zaznamenáno celkem 14 a lůžková kapacita se zvýšila na 2600, na trhu stále chybí 33 000 lůžek. V blízké budoucnosti se plánuje výstavba několika nových studentských rezidencí po celém městě, ale je nepravděpodobné, že by se do roku 2023 výrazně rozšířily.
Pro segment realitního trhu, developery a investory, se tak otevírají velké obchodní příležitosti. V evropském kontextu patří Česká republika mezi rozvíjející se trhy PBSA. Agentura RCA odhaduje, že na základě nízké dostupnosti stávajících studentských ubytovacích aktiv na trhu a rostoucího zájmu investorů i úrovně rezidenčních výnosů, primární výnosy u vysoce kvalitních rezidencí v Praze porostou a budou činit kolem 4,25 %.