Jak zkvalitnit prostředí a pozvednout úroveň rezidenčního bydlení?

Jak zkvalitnit prostředí a pozvednout úroveň rezidenčního bydlení?
Uvažujete o možnostech, jak zvýšit kvalitu bydlení ve vaší komunitě, a to jak z hlediska zlepšení služeb a prostředí, které Vám umožní snížit náklady, udržet současné nájemníky, popřípadě zvýšit atraktivitu rezidenčního bydlení?
Možnosti, jak zlepšit bydlení ve vaší komunitě je celá škála. Zdroje však mohou být velmi omezené. Vzhledem k tomu jsme se zaměřili na způsob, jak dosáhnout co největšího efektu a zároveň vyhovět potřebám a nárokům dnešních nájemníků.
Jak zlepšit komunitní bydlení:
1. Společné prostory jako sdílený home-office
Doba pandemie změnila naše životy. Díky práci na dálku se objevila potřeba pracovny, pracovních koutu, nebo relaxačních zone. Lidé začali vyhledávat pohodlné společné pracovní prostory mimo domov.
Máte v budově nevyužitý prostor, který postrádá svůj účel? Co společenské místnosti s posezením? Zvažte jejich přeměnu na příjemnější prostředí, lounge případně na coworkingové prostory, které pozvednou úroveň vašeho bydlení.
2. Vytvořte pro svou komunitu příležitost k interakci
Studie ukazuje, že příjemný zážitek z bydlení a propojenost s ostatními rezidenty, může zkvalitnit životní úroveň až o 8 %. V konečném důsledku to vede ke spokojeným nájemníkům a prodloužení doby nájmu.
Připravte společenské akce, které propojí rezidenty a zároveň se mohou stát mocným strategickým nástrojem marketingu. Jednou z možností je uspořádání grilování, kvízového nebo filmového večera.
3. Zlepšete úroveň bydlení přidáním nadstandardních služeb
Nadstandardní služby mohou zahrnovat plánování stěhování, správu objektu, poskytování údržby, elektronický přístup do bytových domů a společných prostor nebo prostá komunikace s nájemníky, může v životě rezidentů znamenat obrovský rozdíl.
Přestože vstupní náklady mohou být vyšší, výsledné přínosy těchto vylepšení a zvýšení komfortu zaručuje zkvalitnění rezidenčního bydlení. Celkově je to pak přínosem k rozšíření klientely.