Nová pravidla pro přidělování sociálních bytů v Praze

Nová pravidla pro přidělování sociálních bytů v Praze
Pražští radní schválili nová pravidla přidělování sociálních bytů, přičemž tento krok podpořili Piráti. Rada hlavního města Prahy v pondělí schválila návrh Alexandra Udženije (ODS), který přinesl změny v procesu přidělování městských nájemních bytů.
Změny pravidel se týkají přidělování bytů lidem v bytové nouzi a zahrnují nové kategorie příjemců, jako jsou mladé rodiny. Bodový systém, který byl dříve zaveden a podléhal kritice, zůstává zachován. Nicméně přidělování bytů bude nově probíhat pod dohledem Centra sociálních služeb Praha (CSSP), což je městská příspěvková organizace, která má větší odbornost a praxi v oblasti sociálního bydlení.
Magistrát plánuje pronajímat 3537 bytů osobám v bytové nouzi v letech 2022 až 2030. Předchozí pravidla umožňovala žádost o sociální byty pouze čtyřem skupinám – seniorům, lidem se zdravotním postižením, lidem v sociální tísni a vybraným profesím, jako jsou hasiči.
Navíc, nedávno v Praze vznikl protestní tábor před budovou magistrátu, kde členové Platformy pro sociální bydlení vybudovali 50 stanů. Tím chtěli upozornit na to, kolik rodin přišlo letos o možnost získat obecní byt. Tvrdili, že za poslední čtyři roky se měsíčně do sociálních bytů v průměru nastěhovalo pouze deset ohrožených domácností.
V souvislosti s tématem bydlení se objevuje také otázka investic do nemovitostí. Jan Večerka, zakladatel společnosti BrikkApp, uvádí, že investovat do nemovitostí není omezeno pouze na bohaté jednotlivce, ale je dostupné pro každého s menším finančním vkladem. BrikkApp působí jako agregátor nabídek investic do realitních projektů v Evropě, což umožňuje lidem vložit i pouhých pár set korun do konkrétních projektů a dosáhnout tak zhodnocení svých peněz.
Podle Večerky existuje asi sto padesát různých webů v Evropě, které nabízejí investice do nemovitostí, ale jeho firma se snaží přinášet výběr investičních možností z různých platforem a zemí na jedno místo. Investoři mohou vybírat, do jakého projektu vloží své peníze, a následně dostávají dohodnuté výnosy podle předem stanoveného způsobu zúročení.
Pro minimalizaci rizika spojeného s investováním do nemovitostí Večerka poukazuje na interní risk model, který vytvořila asociace realitních investičních platforem, a který umožňuje posoudit úspěšnost investice.
Celkově lze tedy říci, že v Praze prošla změna v přidělování sociálních bytů, která přestože byla kontroverzní, byla schválena městskou radou. Tato změna má přinést větší transparentnost a efektivitu do procesu přidělování. Současně existuje možnost investovat do nemovitostí s menším finančním vkladem, což dává příležitost i menším investorům dosáhnout zhodnocení svých peněz v této perspektivní investiční branži.
Zdroj: seznamzpravy.cz a newstream.cz