Řešení problémů s bydlením v České republice: Nové projekty, legislativa a dotace.

Řešení problémů s bydlením v České republice: Nové projekty, legislativa a dotace.
V souvislosti s problémy s bydlením v České republice je cílem spolupráce společností Sekyra Group, Kooperativa a Česká spořitelna vybudovat 300 cenově dostupných nájemních bytů v blízkosti stanice pražského metra Opatov. Současně zůstává problémem bezdomovectví kvůli nedostatku cenově dostupných možností a rostoucím nákladům. Připravovaný stavební zákon se snaží zefektivnit povolování staveb. Mezitím program dotací na bydlení "Opravte babičce dům" vyvolává kontroverze kvůli možnému majetkovému nesouladu. Vyvážení přístupu k bydlení, jeho dostupnosti a spravedlnosti zůstává pro národ složitým úkolem.
Sekyra Group postaví pro Kooperativu a Českou spořitelnu 300 nájemních bytů.
V Praze u stanice metra Opatov se bude stavět nový blok se třemi stovkami bytů. Nový projekt má být dokončen do konce příštího roku a jeho cílem je uspokojit poptávku po dostupném nájemním bydlení. Jedná se o jednu z největších transakcí s nájemním bydlením na českém trhu, který vzniká ve spolupráci se Sekyre Group, Kooperativou a Českou spořitelnu. Nájemní byty budou přidělovány ve spolupráci s místními nemocnicemi a městskou částí Praha 4 a budou zaměřeny na zdravotní sestry, učitele a policisty. Ceny nájmů by měly začínat na zhruba 10 000 Kč měsíčně s 20% slevou oproti tržním cenám v dané lokalitě.
Do roku 2026 chce Česká spořitelna zajistit výstavbu nejméně 1 000 cenově dostupných nájemních bytů. Trh s nájemním bydlením v České republice v posledních letech roste, počet nájemních bytů ve vlastnictví investorů se zdvojnásobil na více než 5 000 bytů. V příštích letech se očekává přírůstek dalších nájemních bytů, přičemž velcí investoři a developeři se zaměřují na uspokojení poptávky po nájemním bydlení. Sekyra Group se podílí i na dalších projektech nájemního bydlení, včetně Smíchov City a Rohan City.
Více než milion Čechů se potýká s problémy s bydlením. Vláda je k občanům v nouzi lhostejná.
Česká republika se také potýká s problematikou bezdomovectví a výzvami, kterým čelí sociální služby při řešení tohoto problému. Podle Zbyňka Stanjury, ředitele České asociace pro podporu bydlení, chybí možnosti dostupného bydlení pro osoby bez domova. Významný důraz je kladen naposkytování stabilního bydlení jako prostředku boje proti bezdomovectví a zlepšení celkového blahobytu jednotlivců, roli sociálních služeb a potřebu zvýšeného financování na podporu iniciativ a programů v oblasti bydlení zaměřených na pomoc jednotlivcům bez domova.
Pokud jde o bydlení, je nárůst mezi lety 2021 a 2023 poměrně alarmující. Víme, že v současné době máme 1,4 milionu lidí, kteří se potýkají s problémy s bydlením, a mezi lety 2021-2023 se měsíční náklady na bydlení českých domácností zvýšily až o 45 procent. Jednou z příčin je dopad pandemie COVID-19 na bezdomovectví v zemi. Hospodářský pokles způsobený pandemií vede k nárůstu počtu osob ohrožených ztrátou bydlení. K účinnému řešení bezdomovectví by pomohla podpora vlády a investice do sociálních služeb, vypracování komplexní strategie, která by poskytla nejen okamžitá řešení v oblasti bydlení, ale zaměřila by se také na dlouhodobou podporu a rehabilitaci osob, které zažívají bezdomovectví.
Nový stavební zákon urychlí vydávání povolení a zlepší dostupnost bydlení. Ale ne dříve než za rok.
Legislativa v České republice je kritizována za to, že je složitá a časově náročná, což vede ke zdlouhavým průtahům při získávání stavebních povolení. Nový stavební zákon však má přinést výrazné zlepšení. Od 1. července příštího roku. Zefektivní povolovací proces tím, že odstraní nutnost žádat o souhlas více úřadů a institucí. Nový zákon zavede systém, kdy stanoviska musí být předložena v konkrétních lhůtách a jejich nedodržení bude považováno za souhlas. Tím se urychlí povolovací proces a zkrátí čekací lhůty.
Efektivněji se budou vyřizovat i odvolání, o nichž bude rozhodovat nadřízený stavební úřad, místo aby věc vracel nižšímu úřadu. Nový zákon navíc zabrání vlastníkům sousedních pozemků odvolat svůj souhlas v průběhu procesu, což sníží komplikace pro investory. Plánovací smlouvy budou moci nová vedení obcí obtížněji vypovědět, což zajistí stabilitu pro developery. Bude zrušena možnost odděleného územního a stavebního povolení a zavedeno elektronické podávání žádostí. Cílem nového zákona je zrychlit povolovací proces, snížit náklady a zlepšit dostupnost bydlení, ale jeho plné účinky se mohou projevit až za nějakou dobu.
Dotace na "babičku" zvýhodňuje bohaté, Češi dostanou víc než Němci.
Efektivněji se budou vyřizovat i odvolání, o nichž bude rozhodovat nadřízený stavební úřad, místo aby věc vracel nižšímu úřadu. Nový zákon navíc zabrání vlastníkům sousedních pozemků odvolat svůj souhlas v průběhu procesu, což sníží komplikace pro investory. Plánovací smlouvy budou moci nová vedení obcí obtížněji vypovědět, což zajistí stabilitu pro developery. Bude zrušena možnost odděleného územního a stavebního povolení a zavedeno elektronické podávání žádostí. Cílem nového zákona je zrychlit povolovací proces, snížit náklady a zlepšit dostupnost bydlení, ale jeho plné účinky se mohou projevit až za nějakou dobu.
Zdroj: e15.cz, kurzy.cz, seznamzpravy.cz